Renovatie steigers stadshaven Veere

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Renovatie steigers stadshaven Veere

Opdrachtgever

Gemeente Veere

Werkzaamheden voorbereiding

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning bestaande situatie
  • Inventarisatie kwaliteit bestaande steigers
  • Opstellen inventarisatierapport met renovatiemaatregelen
  • Opstellen budgetraming met varianten renovatiemaatregelen en materialisatie
  • Opstellen definitief ontwerp
  • Opstellen bestekstekeningen
  • Opstellen constructieberekeningen
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen besteksraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
  • Het uitvoeren van opruimingswerken
  • Het uitvoeren van uitzetwerken
  • Het uitvoeren van constructiewerken (hout, staal en beton)
  • Het uitvoeren van bijkomende werken

Meer weten?

Neem contact op met Wesley Schipper, 0113 – 567100.

Impressie: