Reconstructie Duinstraat te Hoogerheide

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Reconstructie Duinstraat te Hoogerheide

Opdrachtgever

Gemeente Woensdrecht

Werkzaamheden voorbereiding en begeleiding uitvoering

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning en inventarisatie bestaande situatie
  • Uitvoeren hoogte- en inmeting bestaande situatie middels GPS
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde bodemonderzoeken
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde bemalingsadvies
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde bouwkundige opnamens
  • Opstellen bestekstekeningen
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen besteksraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject
  • Toezicht tijdens de uitvoering

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden
  • Het uitvoeren van funderingswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van verhardingen

Meer weten?

Neem contact op met Mark Wisse of Peter de Jonge, 0113 – 567100.

Impressie: