Punt-West Hotel & Beachresort te Ouddorp

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Punt-West Hotel & Beachresort te Ouddorp

Opdrachtgever

Eco II Projects BV

Werkzaamheden voorbereiding

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning en inventarisatie bestaande situatie
  • Uitvoeren hoogte- en inmeting bestaande situatie middels GPS
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde verhardings,- funderings en bodemonderzoeken
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde geotechnische en geohydrologische onderzoeken
  • Coördinatie, afstemming en overleg met bevoegde instanties als Rijkswaterstaat, waterschap, gemeente en nutsbedrijven
  • Advisering, berekeningen en ontwerp aan te leggen vrijverval riolering en telemetrie gestuurde druk- en persleidingsystemen
  • Opstellen constructietekeningen aan te leggen brug, steigers en paviljoentjes
  • Opstellen voorontwerp
  • Opstellen definitief ontwerp
  • Opstellen bestekstekeningen bouw- en woonrijpfase
  • Opstellen contractdocumenten op basis van de RAW systematiek
  • Opstellen V&G Plan
  • Begeleiding aanbestedingstraject
  • Begeleiding vergunningstrajecten aanleg riolering, ontgronding, watervergunning en omgevingsvergunning

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • De aanleg van distributienetten nutsvoorzieningen en openbare verlichting
  • Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden
  • Het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden
  • De aanleg van een brug, steigers en paviljoentjes

Meer weten?

Neem contact op met Jasper Net, 0113 – 567100.

Impressie: