Ontwikkeling nieuwbouwplan Hofhoeck te Ouddorp

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Ontwikkeling nieuwbouwplan Hofhoeck te Ouddorp

Opdrachtgever

Hardeman Projectontwikkeling BV

Werkzaamheden voorbereiding en begeleiding uitvoering

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning en inventarisatie bestaande situatie riolering en verhardingen
  • Inventariseren bestaande situatie waterhuishouding
  • Opstellen voorontwerp aan te leggen riolering en nieuwe waterhuishoudkundige situatie
  • Uitvoeren hydraulische berekeningen aan te leggen rioleringen
  • Opstellen waterhuishoudkundige rapportage
  • Opstellen grondbalans en bepalen nieuwe peilhoogtes plangebied
  • Opstellen definitief ontwerp riolering en inrichting plangebied
  • Opstellen groenplan
  • Coördineren en aanvragen omgevings- en watervergunning
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde bodemonderzoeken
  • Opstellen bestekstekeningen bouw- en woonrijpsituatie
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen besteksraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject
  • Toezicht tijdens de uitvoering

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van verhardingen bouw- en woonrijpsituatie
  • Het aanbrengen van groen en groenvoorzieningen

Meer weten?

Neem contact op met Jasper Net of Peter de Jonge, 0113 – 567100.

Impressie: