Onderhoudsbestekken asfalt- en elementenverhardingen

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Onderhoudsbestekken asfalt- en elementenverhardingen

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeente Goes, gemeente Woensdrecht, gemeente Vlissingen, gemeente Noord-Beveland

Werkzaamheden voorbereiding

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opnemen schades en advisering omtrent te nemen onderhoudsmaatregelen
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde verhardings-, funderings- en bodemonderzoeken
  • Opstellen bestekstekeningen
  • Opstellen RAW bestek/raamovereenkomst
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen besteksraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het opbreken/ frezen van asfalt- en/of elementenverhardingen
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van funderingswerkzaamheden
  • Het aanbrengen van asfalt- en/of elementenverhardingen
  • Het aanbrengen van markeringen

Meer weten?

Impressie: