Integraal project Zeewijksingel e.o. te Oost-Souburg

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Integraal project Zeewijksingel e.o. te Oost-Souburg

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden voorbereiding

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning bestaande situatie inclusief controle aansluitende riolering
  • Inventariseren knelpunten kabels en leidingen
  • Uitvoeren hoogtemeting middels GPS
  • Opstellen voorlopig integraal ontwerp
  • Opstellen definitief integraal ontwerp
  • Opstellen bestekstekeningen
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen budgetraming
  • Opstellen besteksraming
  • Opstellen bemalingsplan
  • Vergunningaanvraag watervergunning
  • Opstellen plan van aanpak kruising waterleiding
  • Opstellen gunningsadvies
  • Begeleiding aanbestedingstraject

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het treffen van verkeersmaatregelen
  • Het uitvoeren van opruimingswerken
  • Het uitvoeren van grondwerken
  • Het uitvoeren van rioleringswerken
  • Het buitenwerking stellen van riolering
  • Het maken van een openfront boring
  • Het aanbrengen van funderingen
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen
  • Het aanbrengen van opsluitingen
  • Het aanbrengen van markeringen
  • Het aanbrengen van bebakening
  • Het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden

Meer weten?

Neem contact op met Wesley Schipper, 0113 – 567100.

Impressie: