Aanleg fietspad Oud Vossemeer te Oud Vossemeer

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0113 56 71 00

Project

Aanleg fietspad Oud Vossemeer te Oud Vossemeer

Opdrachtgever

Provincie Zeeland

Werkzaamheden voorbereiding

Door ZEC zijn binnen dit project globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Naverkenning bestaande situatie
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde bodemonderzoeken
  • Coördineren, controleren en verwerken van uitgevoerde geotechnische onderzoeken
  • Opstellen bestekstekeningen
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen V&G Plan
  • Opstellen besteksraming
  • Begeleiding aanbestedingstraject

Werkzaamheden uitvoering

Het project omvat globaal de volgende werkzaamheden:

  • Het toepassen van verkeersmaatregelen
  • Het verwijderen en aanbrengen van dammen
  • Het verwijderen en aanbrengen van duikers
  • Het aanbrengen en monitoren van voorbelasting
  • Het verrichten van grondwerk
  • Het aanbrengen van beschoeiingen
  • Het verwijderen en aanbrengen van funderingen
  • Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen
  • Het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Meer weten?

Impressie: